FIFA 17 có Engine mới

Cập nhập tin tức FIFA 17 có Engine mới

FIFA 17 sẽ có Engine mới, chính thức được công bố

Phiên bản FIFA 17 trên PS4, Xbox One, PC sẽ được xây dựng dựa trên engine Frostbite.