FIFA Online 3 Hàn Quốc đuổi thẳng cổ game thủ Việt

Cập nhập tin tức FIFA Online 3 Hàn Quốc đuổi thẳng cổ game thủ Việt

[Sốc] FIFA Online 3 Hàn tuyên bố 'đuổi thẳng cổ' game thủ Việt

Vào hôm nay Nexon đã đưa ra quyết định khá bất ngờ khi chính thức tuyên bố 'đuổi cổ' game thủ Việt ra khỏi FIFA Online 3 Hàn Quốc.