flashbang

Cập nhập tin tức flashbang

Bạn tưởng bị "mù đặc" trong game đã là khó chịu, lựu đạn gây choáng flashbang ngoài đời thực còn khó chịu hơn gấp trăm lần!

Làm sao mà nó có thể vừa làm lóa mắt ta, lại vừa có thể gây ra tiếng động đinh tai nhức óc vậy được?