Galaxy S4

Cập nhập tin tức Galaxy S4

Samsung phải hoàn tiền cho người mua Galaxy S4 do gian lận benchmark

Đây là kết quả của vụ kiện kéo dài ròng rã suốt 5 năm qua.