game hại não

Cập nhập tin tức game hại não

Braid - Trò chơi platform dành cho tín đồ của dòng game hại não

Nếu không tìm hiểu, Braid chỉ là một tựa game platform tầm thường như bao game khác