game online Dungeon Party

Cập nhập tin tức game online Dungeon Party

Dungeon Party - Tựa game MOBA ăn cắp châu báu cực thú vị

Đặc biệt hơn, vào lúc ban đầu, người chơi sẽ chưa thể mang ngay kho báu ra khỏi map, mà sẽ phải cố gắng giành được "tình yêu" của kho báu này.