“Tháng 10 gió về lành lạnh đánh dấu MÙA KIẾM GẤU đã lại về. Mọi thứ khó nhất là khâu bắt đầu. Đặc biệt là với các bạn FA chập chững. Hãy để Lê Bích truyền cho bạn một vài bí kíp từ thời Tam Quốc. Kết quả ra sao, hồi sau sẽ rõ”.

 

Kaito