- Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội trong học kỳ I vừa qua cho thấy tỉ lệ học sinh đạt về năng lực, phẩm chất đều ở gần mức 100%, tỉ lệ chưa đạt chỉ ở mức từ 0,09%-0,75%. Học sinh đến trường lớp đã không phải mang nhiều sách, vở, đồ dùng.

Thông tin này được đưa ra tại buổi sơ kết học kỳ 1 bậc tiểu học diễn ra sáng nay, 21/1.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, trong năm học đầu tiên đánh giá bằng nhận xét đối với học sinh toàn cấp học, sở đã có hướng dẫn cụ thể đánh giá đối với học sinh tiểu học toàn thành phố, bước đầu đã có chuyển biến tốt về nhận thức đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, đã có kết quả khả quan.

{keywords}

Học sinh tại Trường Marie Curie (Hà Nội) có tủ đựng đồ riêng ngoài ba lô mang đến lớp. (Ảnh: Văn Chung)

Việc đánh giá bằng nhận xét và kết hợp với đánh giá bằng điểm số qua kiểm tra định kỳ cuối kỳ I đã thấy được kết quả có tiến bộ của học sinh trên toàn thành phố so với năm học trước.

Thống kê đánh giá các năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học học kỳ I của sở GD-ĐT Hà Nội cho thấy tỉ lệ học sinh đạt về năng lực, phẩm chất đều ở gần mức 100%.

Cụ thể lớp 1 tỉ lệ học sinh được đánh giá đạt về năng lực và phẩm chất ở mức 99,31% và 99,76%; lớp 2 tỉ lệ đạt về năng lực và phẩm chất lần lượt là 99,48% và 99,55%; lớp 3 là 99,35% và 99,91%; lớp 4 là 99,25% và 99,89%; lớp 5 là 99,27% và 99,78%;  tỉ lệ chưa đạt chỉ ở mức từ 0,09%-0,75%.

Tỉ lệ học sinh hoàn thành các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 số học sinh hoàn thành đều từ trên 93% đến gần 100%.

Ông Dũng cho biết thêm, những trường học dạy 2 buổi/ngày hầu hết đã tổ chức cho học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp.

  • Văn Chung