- Gần 200 sinh viên của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã phải nhận quyết định đình chỉ học vì chưa đóng hoặc chưa hoàn thành việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo quy định của nhà trường.

{keywords}
Gần 200 sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa nhận quyết định đình chỉ học vì không đóng học phí theo quy định của nhà trường. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa không phải là nhân vật trong bài).

Cụ thể, ông Lê Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa có quyết định đình chỉ học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với 159 sinh viên hệ chính quy vì không đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Cùng đó, trường này cũng ra quyết định đình chỉ học tập 1 năm kể từ kỳ 1 năm học 2017-2018 với 35 sinh viên hệ vừa học vừa làm cũng với lý do chưa hoàn thành việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo đúng thời hạn quy định của nhà trường. Mỗi sinh viên này còn nợ số tiền học phí là 5,925 triệu đồng.

Theo thông báo từ nhà trường, với các sinh viên hệ chính quy, trước 2 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018, sinh viên phải có đơn xin trở lại học tập, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sau đó xin ý kiến của ban lãnh đạo khoa gửi về phòng Chính trị - Công tác sinh viên để được xem xét cho phép tiếp tục học tập.

Với số sinh viên hệ vừa học vừa làm, trước 2 tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019, sau khi đã hoàn thành việc nộp học phí, sinh viên phải làm đơn xin quay trở lại học tập, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác về ý thức chấp hành. Sau đó xin ý kiến của ban lãnh đạo Khoa và gửi về phòng Chính trị- Công tác sinh viên để được xem xét cho phép tiếp tục học tập.

Trường này cũng cho biết, hết thời gian theo quy định, sinh viên không có đơn xin trở lại, nhà trường sẽ ra quyết định từ chối đào tạo.

Thanh Hùng