Giá cước viễn thông

Cập nhập tin tức Giá cước viễn thông

Khai mạc hội thảo quốc tế “Quản lý Cạnh tranh và Giá cước viễn thông”

Hội thảo với chủ đề “Quản lý Cạnh tranh và Giá cước viễn thông” do Cục Viễn thông chủ trì tổ chức nhằm hiểu sâu sắc hơn kinh nghiệm và thực tiễn quản lý viễn thông của các nước... sẽ diễn ra trong 3 ngày 30, 31/10 và 01/11..