gia đình giàu nhất thế giới

Cập nhập tin tức gia đình giàu nhất thế giới

Với 7 thế hệ kế nghiệp, Cargill là một trong những gia đình giàu nhất thế giới năm 2022.