gia hạn giấy đăng ký thuốc

Cập nhập tin tức gia hạn giấy đăng ký thuốc

Cục Quản lý dược Bộ Y tế vừa liên tiếp ban hành các quyết định cấp và gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho 485 loại thuốc sản xuất trong nước, nước ngoài.