z5315502241977_60a8d0e9f2a7c7fedead36b2435addaf-7a9c263b9043be419bb17f1338b91073.jpg
Tỷ lệ người thuộc diện chính sách của huyện Gia Lộc được lập tài khoản chi trả qua ngân hàng đạt 99,64%%. Ảnh: THANH HOA

Một số xã làm tốt việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người thuộc diện chính sách lập tài khoản ngân hàng như: Đoàn Thượng, Gia Khánh, Gia Lương, Hoàng Diệu, Phạm Trấn, Quang Minh, Thống Nhất, Toàn Thắng, Tân Tiến, Yết Kiêu...

Hiện nay, huyện Gia Lộc cũng tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, lập tài khoản cho những người còn lại; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình chi trả không dùng tiền mặt, đặc biệt là những trường hợp ủy quyền, lĩnh thay, một người lĩnh thay cho nhiều người. Đẩy mạnh việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng, góp phần bảo đảm chi trả kịp thời, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo Báo Hải Dương