Cụ thể, xăng E5 tăng 722 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.031 đồng/lít.

Xăng RON 95 tăng 814 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.084 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 801 đồng/lít, giá bán không cao hơn 13.843 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, để kiềm chế mức tăng của giá xăng dầu, Liên Bộ quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.

giá xăng
Giá xăng tăng lần thứ 3 trong năm 2021.

Đồng thời, liên Bộ mạnh tay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi sử dụng Quỹ BOG đối với E5RON92 ở mức 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi 1.729 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 1.150 đồng/lít (kỳ trước chi 847 đồng/lít), dầu diesel ở mức 850 đồng/lít (kỳ trước chi 643 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 635 đồng/lít); dầu mazut ở mức 800 đồng/kg (kỳ trước chi 603 đồng/kg).

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (kỳ điều hành ngày 10/2 đến hôm nay đang chi Quỹ BOG ở mức từ 603-1.729 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu. Tính từ kỳ điều hành ngày 11/1 đến nay (25/2), Quỹ BOG đã chi từ 1.034-4.179 đồng/lít/kg).

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 1.305-2.722 đồng/lít/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó có 3 lần tăng và 1 lần giữ nguyên.

H.Duy

Mỗi lít xăng gánh 300 đồng quỹ bình ổn, trích đủ 7.000 tỷ mới dừng

Mỗi lít xăng gánh 300 đồng quỹ bình ổn, trích đủ 7.000 tỷ mới dừng

Bộ Tài chính quy định chỉ chi sử dụng quỹ này khi việc tăng giá ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.