Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” sẽ là hoạt động thường niên của ngành VHTT&DL.

Giải thưởng nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác VHTT&DL, đồng thời, phát hiện những điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên cán bộ toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển VHTT&DL. Đây cũng là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực VHTTDL.

 Bộ VHTTDL phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" lần thứ nhất. (ảnh: Trần Huấn).

Các tác phẩm báo chí dự giải thưởng này tập trung vào một số nội dung: Việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Văn hoá toàn quốc và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư vào cuộc sống; Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá; Xây dựng và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ hệ giá trị gia đình; Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở gắn với công tác tổ chức cán bộ và các nội dung khác, phản ánh toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của toàn ngành VHTT&DL.  

Các tác phẩm đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp VHTTDL và gia đình...

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” lần thứ nhất do Bộ VHTT&DL tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về VHTT&DL và gia đình được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng; trao giải cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự đạt giải.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực VHTT&DL và gia đình được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan báo chí được cấp phép (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh) từ 15/6/2022 đến 15/ 6/2023.

Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm báo chí (viết bằng tiếng Việt) phù hợp với quy định của thể lệ có quyền gửi bài tham dự. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được  gửi tối đa 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 5 kỳ.

Tác phẩm dự giải được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt); thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình toạ đàm (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp)... tuyên truyền về VHTT&DL và gia đình.  

Về giải thưởng tập thể, ban tổ chức trao 3 giải đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao. Giải cá nhân có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.