Các tác giả đoạt giải Đặc biệt - Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ 14, năm 2019 - 2020.

Các loại hình báo chí tham dự Giải lần thứ 15, năm 2021 - 2022 gồm báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí.

Tham dự Giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đăng tải từ ngày 21/6/2021-20/9/2022 (tính theo dấu bưu điện). Tác phẩm dự thi gửi về BTC Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc', cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Đối tượng dự giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung phù hợp. Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thành viên các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên đơn vị thành viên tham dự Giải.

Các tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những tác phẩm tham dự phải  truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung các tác phẩm tham dự phải tiên phong đấu tranh, phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân…

Dự kiến Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ 15, năm 2021 - 2022 được công bố và trao Giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2022). Cơ cấu giải gồm: giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

An Đông