giải cứu

Cập nhập tin tức giải cứu

Chính sách hỗ trợ khẩn cấp, gia hạn thuế, giảm phí

Trước hậu quả dịch Covid-19, Bộ Tài chính thông tin về nội dung giải pháp hỗ trợ về thuế, tiền thuế đất, phí lệ phí cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh. 

Chợ bầu bí nghĩa tình: Kiếp nghèo đến bao giờ?

Đầu năm giải cứu dưa hấu, giữa năm là hành tím, hành tây...  cuối năm đến chuối tiêu hồng. Không còn mua hàng với tiêu chí đắt hay rẻ, ngon hay không ngon mà mua ủng hộ, mua nông sản bằng tình thương.