A.B (Theo Vision)

Giải mã "quái vật" Antonov AN-225 - máy bay vận tải lớn nhất thế giới

Giải mã "quái vật" Antonov AN-225 - máy bay vận tải lớn nhất thế giới

Được chế tạo để hỗ trợ chương trình không gian của Liên Xô từ cuối những năm 1980, Antonov AN-225 đã trở thành phương tiện vô cùng hữu ích trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.