giải thưởng môi trường

Cập nhập tin tức giải thưởng môi trường

Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2017

Giải thưởng do Bộ TN&MT trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.