giải thưởng môi trường

Cập nhập tin tức giải thưởng môi trường

Giải thưởng do Bộ TN&MT trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Quy định Giải thưởng Môi trường VN từ 2016

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ngày 16/12/2015, đã ban hành Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2016.

Xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015

 Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) đang tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường năm 2015, dự kiến sẽ trao giải vào dịp Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2015.