Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Cập nhập tin tức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước; Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.