Giám đốc Công an TP Hà Nội

Cập nhập tin tức Giám đốc Công an TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch Hà Nội

95,56% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu cho ông Nguyễn Đức Chung.

Hà Nội sắp họp bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch TP

HĐND TP Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch TP thay ông Nguyễn Thế Thảo tại kỳ họp đầu tháng 12.