Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM liên quan tới nhiều sai sót

- Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn kết hợp du lịch; đưa giá dịch vụ đào tạo giảng viên dạy các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh với số tiền 36 tỷ.

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận về Trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Việc quản lý, sử dụng tài chính ngành giáo dục đào tạo; Việc thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì trong 7 chương trình đột phá theo nghị quyết của HĐND thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Sở GD-ĐT.

Cấp thừa kinh phí cho trường

Theo đó, Sở GD-ĐT phân bổ lại dự toán kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, định mức khác nhau về các mức phân bổ là chưa phù hợp.

Phòng Kế hoạch tài chính không kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ về số lượng học sinh, dẫn đến sai sót trong việc cấp kinh phí cao hơn so với số lượng học sinh bình quân thực tế tại 6 trường được thanh tra với số tiền là 563 triệu đồng.

Sở cấp kinh phí năm 2017 cho Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cao hơn thực tế với số tiền 458 triệu do không điều chỉnh, cắt giảm kinh phí theo số lượng cán bộ, viên chức, người lao động thực tế.

Hiệu trưởng 6 trường được thanh tra không báo cáo tình hình giảm số học sinh và giảm số người làm việc thực tế tại đơn vị dẫn tới việc sở cấp cao kinh phí hơn thực tế.

Những trách nhiệm này thuộc Phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở và hiệu trưởng các trường liên quan.

Giá dịch vụ đào tạo giảng viên dạy các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh 36 tỷ đồng: Chưa phù hợp

Cũng theo kết luận, chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần giám định Ngân Hà về kết quả tư vấn giá dịch vụ đào tạo giảng viên dạy các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh với số tiền 36,44 tỷ, căn cứ vào báo giá của Công ty cổ phần đầu tư và giáo EMG (cũng là đơn vị được Sở chỉ định thầu) là chưa đủ cơ sở để xác định giá trị dịch vụ đào tạo giáo viên.

Sở GD-ĐT đã không trình UBND thành phố xem xét quyết định về giá dịch vụ đào tạo theo đề nghị của Sở Tài chính. Sở cũng chưa xác định trên thực tế, không còn đơn vị nào khác để đảm bảo thực hiện đào tạo giáo viên giảng dạy các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh; không có quyết định đầu tư được phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa chặt chẽ trong biệc lựa chọn hình thưc chỉ định thầu theo quy định.

Thanh tra chỉ rõ, trách nhiệm đối với thiếu sót, khuyết điểm này thuộc về giám đốc sở và các cá nhân được phân công.

Các trường trực thuộc sử dụng hàng tỷ đồng không phù hợp

Việc sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động tại một số trường còn sai sót. Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, báo cáo trích nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2017 với hơn 469 triệu không phù hợp với số tiền gửi tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Không kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng…

Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn chưa trích nguồn cải cách tiền lương năm 2017.

Trường THPT Marie Curie không nộp đầy đủ tiền thu học phí vào kho bạc còn để tồn quỹ tiền mặt vào cuối tháng gần 3 tỷ đồng.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong bán thanh lý tài sản không cần dùng số tiền 25,5 triệu nhưng chưa nộp vào ngân sách Nhà nước. Thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe đưa rước học sinh, suất ăn, dạy Toán- Khoa học bằng Tiếng Anh, hơn 822 triệu nhưng không có hóa đơn của các đơn vị cung cấp.

Thanh tra nêu rõ, trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng các trường.

Giám đốc ban hành quyết định đi nước ngoài không đúng thẩm quyền

Thanh tra thành phố yêu cầu giám đốc sở, phòng tổ cức cán bộ, phòng Kế hoạch tài chính phải chịu trách nhiệm về việc các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

Cụ thể, chuyến đi công tác của đoàn cán bộ đi học bồi dưỡng quản lý ngành học mầm non tại Nhật Bản có chi phí phụ cấp tiền tiêu vặt là 46,6 triệu không đúng quy định của Bộ Tài chính vì khoản tiền này phải thanh toán trực tiếp cho các cá nhân đi nước ngoài.

Tổ chức khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh cốt cán các cấp tại Mỹ (ký hợp đồng với Công ty cổ phần IIG Việt Nam) nhưng không có chương trình. Hơn nữa, đề xuất UBND thành phố phê duyệt chủ trương và kinh phí tổ chức bồi dường cho giáo viên trong khi Quyết định 448 của UBND phê duyệt Đề án "Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TP.HCM giai đoạn 2011-2020" không có nội dung tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài (Mỹ).

Giám đốc Sở ban hành quyết định về cử đoàn cán bộ, giáo viên tiếng Anh tham gia khóa bồi dưỡng không đúng thẩm quyền theo quy định của thành phố...

Đưa tài sản công cho thuê hàng tỷ đồng

Trong khi đó, hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie thực hiện ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác khu Liên hợp thể dục thể thao thư viện với Công ty TNHH Gym one nhưng không có văn bản chấp thận của UBND thành phố.

Trường THPT Marie Curie cũng sử dụng nhà đất ký hợp tác với Công ty cổ phần văn hóa ngôi Ngôi nhà xanh từ năm 2012, không đúng quy định. Tới năm 2015, Hiệu trưởng trường này đã ký biên bản thanh lý hợp đồng với công ty này nhưng trên thực tế tới nay Công ty cổ phần văn hóa Ngôi nhà xanh này vẫn sử dụng nhà đất. Tổng số tiền sau khi nộp thuế và trích quỹ phát triển còn hơn 1 tỷ đồng.

Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng, kế toán nhà trường và giám đốc sở thời kỳ có liên quan.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ký các hợp đồng cho thuê phòng học, nhà thi đấu thể dục thể thao là không đúng quy định. Số tiền sau khi nộp thuế và trích quỹ phát triển còn hơn 3,1 tỷ đồng. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong các thời kỳ.

Sở GD-ĐT ký hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng hầm B1 (trụ sở 66-68 Lê Thánh Tôn) để giữ xe từ 1/2012-12/2018 với số tiền 252 triệu không đúng quy định. Trách nhiệm này thuộc về giám đốc, chánh văn phòng và kế toán trưởng Sở GD-ĐT thời kỳ liên quan.

Tổ chức hội nghị xa thành phố, kết hợp du lịch

Thanh tra thành phố cũng nêu, các cuộc hội nghị, tập huấn ngoài thành phố đều căn cứ vào kế hoạch năm học của Sở GD-ĐT hoặc văn bản, kế hoạch của Bộ GD-ĐT, lượng người tham gia tập huấn… tuy nhiên còn có các nội dung không đúng quy định. 

Về thời gian, có 18 cuộc thời gian đi nhiều hơn 2 ngày không đúng quy định.

Về địa điểm, tất cả các cuộc hội nghị, tập huấn đều được tổ chức kết hợp với tham quan, du lịch tại các địa điểm xa thành phố là không đúng quy định.

Các đơn vị trực thuộc sở báo cáo quyết toán chi phí cho các đơn vị cá nhân tham gia hội nghị, tập huấn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (qua kiểm tra ở một số đơn vị) không quy định cụ thể mức thanh toán…

Sở tổ chức "hội nghị chuyên đề xây dựng Đảng" tại Côn Đảo 3 ngày và "hoạt động về nguồn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, công tác cho cán bộ đoàn" tại các tỉnh phía Bắc 7 ngày, không phải là chuyên đề công tác chuyên môn. Ngoài ra sở còn tổ chức 3 chuyến đi do công ty tài trợ đi Myanmar, Ninh Chữ, và Bình Định không thuộc chức năng nhiệm vụ…

Thanh tra chỉ rõ, như vậy các cuộc tập huấn, hội nghị ngoài thành phố do Sở tổ chức đều kết hợp du lịch, tham quan và địa điểm tổ chức xa thành phố, có những chuyến đi dài ngày, qua nhiều tỉnh thành khác nhau, nhưng thời gian tập huấn chỉ chiếm một phần nhỏ, chi phí của một người tham gia, cao hơn nhiều so với quy định của nhà nước là không đúng quy định (số tiền thanh toán cho các công ty lữ hành khoảng 29 tỷ đồng).

Trách nhiệm này thuộc về giám đốc, phó giám đốc phụ trách và phòng thường trực thuộc sở….

Lê Huyền

Vợ Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đi nước ngoài sai quy định

Vợ Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đi nước ngoài sai quy định

- Thanh tra TP.HCM đề nghị UBND giao Giám đốc Sở GD-ĐT - ông Lê Hồng Sơn - tổ chức kiểm điểm nghiêm túc vì sai sót trong việc cử cán bộ đi nước ngoài sai quy định. Trong số này có vợ ông Sơn là bà Nguyễn Thị Yến Trinh.

 

 

tin nổi bật

Phụ cấp giáo viên có thể tăng 100%, riêng chi cho mầm non thêm 4 nghìn tỉ/năm

Bộ GD-ĐT đề xuất phụ cấp nhà giáo ở mức 25-100% tùy đối tượng, trong đó riêng đối với 200 nghìn giáo viên mầm non ở vùng khó, mức hỗ trợ dự kiến tăng thêm 4.032 tỉ đồng/năm.

'Thành tựu của tôi sau 2 tháng độc thoại với nữ sinh trầm cảm'

Đối với một giáo viên, điều đầu tiên cần làm là tiếp xúc để tìm hiểu học sinh, từ đó có đánh giá ban đầu về khả năng học tập của các em. Câu chuyện của nữ sinh bị trầm cảm ở lớp tôi là một ví dụ.

Tâm sự của cô hiệu trưởng: Năng lượng vô hình nơi thầy giúp trò nên người

Điều thầy cô lo lắng ở các em hiện nay chính là xu hướng sống vì bản thân, sự ích kỉ, không biết chia sẻ, giúp đỡ người khác trong các em ngày một nhiều...

Thầy giáo 9X truyền cảm hứng học Hóa cho Gen Z

Là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội, thầy giáo Dương Hà đã truyền cảm hứng cho nhiều học sinh Gen Z trên con đường chinh phục bộ môn Hoá học.

Hà Nội cho 200 giáo viên từ 24 đến 53 tuổi đi Úc bồi dưỡng

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên ngắn hạn tại nước ngoài của Sở GD-ĐT theo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được UBND TP giao năm nay.

Hà Nội rà soát, tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thực hiện rà soát, lập hồ sơ và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Giáo viên mầm non, tiểu học trường tư khó khăn do dịch được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ mỗi người 2,2 triệu hoặc 3,7 triệu đồng tùy trường hợp cụ thể.

Không có học sinh 'dốt bẩm sinh', chỉ có những em trở nên 'dốt hóa'

Trong tư duy tích cực của người giáo viên luôn tồn tại quan niệm không có học sinh dốt, chỉ có học sinh chưa giỏi mà thôi. Điều này không chỉ mang tính nhân văn mà còn phản ánh đúng  quy luật phát triển trong triết học.

Lúc sống không con, nhưng khi qua đời, thầy tôi có cả một bầy con

Trái tim nhân từ, tình yêu thương học trò, lối sống thuần hậu, giản đơn như ca dao của thầy đã thành một phần hành trang giúp chúng tôi biết sống tốt hơn.

Kỷ luật hiệu trưởng chụp ảnh khỏa thân của tình cũ

Ông Trần Cao Nhân, Hiệu trưởng Trường tiểu học ở huyện Chợ Mới (An Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do chụp ảnh khỏa thân của 1 phụ nữ.

Hà Nội thăm dò dư luận xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho 12 người

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa tổ chức thăm dò dư luận cho việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” năm 2023 với 12 cá nhân.

Trẻ khó 'cất chữ vào đầu' hãy dạy kiểu 'cỏ hoang chết đi, đường dần lộ ra'

Những đứa trẻ nhận thức chậm, não bộ như bãi đất trống, chưa từng hoặc ít được cày xới. Hãy dạy chúng nhẹ nhàng từng tí một, theo kiểu đi đi lại lại trên cùng một lối tạo vệt mòn, mưa dầm thấm lâu.

Chi tiết bảng lương giáo viên áp dụng từ tháng 7/2023

Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, bảng lương của giáo viên các cấp được tính cụ thể như thế nào?

Người thầy hơn 20 năm 'tiếp lửa' cho học trò đam mê công nghệ thông tin

Hơn 20 năm qua, thầy giáo Đỗ Văn Nhỏ miệt mài bồi dưỡng, “tiếp lửa” cho những học sinh đam mê Tin học ở thành phố biển Đà Nẵng.

Học sinh dốt là có, nhưng 'dốt đến đâu học lâu cũng biết'

Là giáo viên có thâm niên 15 năm dạy cả hai hệ công lập và tư thục bậc THPT, tôi thừa nhận vẫn còn nhiều học sinh dốt, dẫu biết rằng cách nói này rất thiếu nhân văn.