giảm tiền điện

Cập nhập tin tức giảm tiền điện

TP.HCM: Giảm 10% tiền nước cho toàn dân

Khách hàng được giảm 10% tiền nước, doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất và được hỗ trợ gia hạn nộp thuế. Đây là các giải pháp nổi bật mới được ban hành tại TP.HCM.

Tập trung đầu tư cho các dự án mang tính động lực, liên vùng

Nhiều ý kiến cho rằng, về đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 cần khắc phục cho được đầu tư dàn trải, tình trạng khởi công trước xin chủ trương sau và tập trung đầu tư cho các dự án mang tính động lực, liên vùng.