giao diện người dùng

Cập nhập tin tức giao diện người dùng

Dota 2 giờ sẽ dễ tiếp cận hơn

(GameSao.vn) – Chỉ cần thay đổi chút ít ở phần giao diện người dùng và có thể mọi thứ sẽ khác.