giao hữu AOE Việt Trung 2016

Cập nhập tin tức giao hữu AOE Việt Trung 2016

Chim Sẻ Đi Nắng đã sẵn sàng cho giải đấu giao hữu AOE Việt - Trung 2016

Được biết, giải đấu AOE giao hữu Việt Trung lần này sẽ được chính thức tổ chức trong đúng 1 tuần, bắt đầu từ ngayuf 7/5-13/5.