Giáo sư Phan Đình Diệu

Cập nhập tin tức Giáo sư Phan Đình Diệu

Tròn 25 năm Internet vào Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Duy nói về GS Phan Đình Diệu - "người anh cả" của ngành CNTT ở Việt Nam, cũng là "bức chân dung song hành" cùng ông, thời Đổi mới.

Giáo sư Phan Đình Diệu: Người xây dựng nền tin học nước nhà

“Nếu có thể, Bảo nên chuyển qua làm về trí tuệ nhân tạo vì đấy là tương lai của tin học”, đó là gợi ý trong bức thư anh Diệu gửi tôi mùa hè 1984, thời kỳ trí tuệ nhân tạo còn ảm đạm.