Giáo sư Phan Đình Diệu

Cập nhập tin tức Giáo sư Phan Đình Diệu

Giáo sư Phan Đình Diệu: Người xây dựng nền tin học nước nhà

“Nếu có thể, Bảo nên chuyển qua làm về trí tuệ nhân tạo vì đấy là tương lai của tin học”, đó là gợi ý trong bức thư anh Diệu gửi tôi mùa hè 1984, thời kỳ trí tuệ nhân tạo còn ảm đạm.