gioăng cao su chống ồn

Cập nhập tin tức gioăng cao su chống ồn

Để giảm tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào xe, liệu dán thêm gioăng cao su lên các cửa có đạt hiệu quả chống ồn tuyệt vời như lời quảng cáo hay không?