giới trẻ sử dụng Google vào mục đích gì

Cập nhập tin tức giới trẻ sử dụng Google vào mục đích gì

[Infographic] Tìm hiểu thói quen sử dụng Google của giới trẻ Việt hiện nay

(GameSao.vn) - Hiện nay, Việt Nam ước tính có khoảng 94,4 triệu người. Trong đó, số người dùng Internet chiếm 52% dân số. Tại Việt Nam, 31,4 triệu người sử dụng Search Engines (Các công cụ tìm kiếm) chiếm 64% người truy cập Internet. Trong đó, công cụ tìm kiếm Google được người dân sử dụng nhiều nhất chiếm đến 92% trong tổng số thị phần công cụ tìm kiếm.