Khi dịch Covid-19 ập đến, người dân ở đại đa số các quốc gia xếp hàng mua khẩu trang, thực phẩm dự trữ, thậm chí là giấy vệ sinh. Riêng tại Peru, nhiều người lại xếp hàng mua một loại hàng đặc biệt, có tính quyết định với sự sống còn của các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

VietNamNet TV