Globaltrans Air

Cập nhập tin tức Globaltrans Air

Globaltrans Air vừa được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ ký quyết định cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung, vốn bị thu hồi từ tháng 11/2016.

Globaltrans Air xin khất, cố níu giấy phép bay

Công ty cổ phần Dịch vụ Globaltrans Air (GTA) đang cố gắng níu giữ giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không chung vì mục đích thương mại được cấp hồi tháng 4/2015.