GMP

Cập nhập tin tức GMP

Chi tiết các tiêu chuẩn để cơ sở sản xuất thuốc đạt GMP

GMP hiện là tiêu chuẩn cao nhất được áp dụng để các sản phẩm dược phẩm sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.

Nhà máy đạt chuẩn GMP của Medino chính thức đi vào hoạt động

Thương hiệu Medino là Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) đạt tiêu chuẩn GMP thứ 2 tại Đồng Nai.

Xây dựng chuẩn GMP giúp người tiêu dùng yên tâm

Nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn GMP nhiều doanh nghiệp Việt khẩn trương tiến hành. Việc áp dụng tiêu chuẩn GMP trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) được xem là quyết định tạo nhiều cơ hội và cả thách thức cho doanh nghiệp.