GNI

Cập nhập tin tức GNI

GNI bình quân đầu người của Việt Nam so với Singapore, Thái Lan ra sao?

Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB), GNI bình quân đầu người của Việt Nam tính theo USD – PPP đạt 8.150 USD vào năm 2020.