gói phục hồi

Cập nhập tin tức gói phục hồi

Gói hỗ trợ 347.000 tỷ triển khai chậm, ĐBQH đề nghị rà soát

Gói phục hồi kinh tế 347.000 tỷ triển khai chậm, ĐBQH đề nghị Chính phủ rà soát, làm rõ đang chậm ở đâu và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai không đảm bảo tiến độ.