gói tín dụng 30000 tỷ

Cập nhập tin tức gói tín dụng 30000 tỷ

Vay vốn nhà ở xã hội: Chờ đến bao giờ?

Chính sách về vốn cho nhà ở xã hội đã được xây dựng hơn nhưng đến nay thực tế vốn chưa có khiến người mua nhà mòn mỏi chờ

Dân đầu cơ căn hộ trước ngưỡng phá sản

Khoản vay ưu đãi đối với nhà giá rẻ không còn đồng nghĩa với việc phân khúc này không còn hấp dẫn đối với người mua.

Thu hồi dự án được chuyển sang nhà ở xã hội nhưng chậm triển khai

 Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các địa phương đôn đốc chủ đầu tư các nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đỏ cho người mua nhà.