{keywords}
 

Xem lời giải đề thi học sinh giỏi toán quốc gia 2020 - 2012 tại đây

Năm 2020, tổng số thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là 4.565. Trong đó, môn Toán có 475 thí sinh. 

Nguyễn Văn Linh

Lời giải đề thi học sinh giỏi Toán quốc gia năm 2020

Lời giải đề thi học sinh giỏi Toán quốc gia năm 2020

Ở môn Toán thi Học sinh giỏi quốc gia năm nay có 475 thí sinh tham dự. Dưới đây là lời giải bài thi toán ngày đầu tiên.