GS Ngô Bảo Châu vừa có khuyến cáo và chỉ ra một số đặc điểm nhận dạng các trang Facebook mạo danh ông.

Ngày 12/12, chia sẻ trên mạng xã hội, GS Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago, Mỹ) cho biết hiện tại có một số trang Facebook đang mạo danh ông, trong đó có trang còn "phát ngôn bừa bãi".

GS Ngô Bảo Châu cho biết, ông không sử dụng chức danh GS trên Facebook, trừ phi dùng chức danh này khi phải viết thư giới thiệu. Ông cũng không dạy tiếng Anh trên Facebook và không sáng tác thơ lục bát để dạy tiếng Anh. Ngoài ra, ông không dùng Facebook để tấn công cá nhân.

{keywords}

Hình ảnh đại diện trên trang giả mạo Facebook GS Ngô Bảo Châu

Trên trang Facebook cá nhân của mình, GS Ngô Bảo Châu giới thiệu ngắn gọn về bản thân "work at The University of Chicago/September, 2010 to present" (Làm việc tại ĐH Chicago từ tháng 9 năm 2010 đến nay).

Ở các trang Facebook mạo danh, có những dòng giới thiệu như sau: Trang do những người hâm mộ Giáo sư thành lập. Hiện nay GS và một vài người bạn cùng quản lý trang này.

Hoặc có trang ghi là "FanClub" (câu lạc bộ người hâm mộ), giới thiệu "GS Ngô Bảo Châu 30 phút tiếng Anh mỗi ngày".

Hạ Anh