Guilherme De Paula

tin tức về Guilherme De Paula mới nhất

HLV Tan Cheng Hoe khen sao nhập tịch của Malaysiaicon

HLV Tan Cheng Hoe khen sao nhập tịch của Malaysia

HLV Tan Cheng Hoe khen ngợi tiền đạo nhập tịch Guilherme De Paula, trong quá trình chuẩn bị cho Malaysia đấu tuyển Việt Nam.