gunfire

Cập nhập tin tức gunfire

Vigil Games hồi sinh, cơ hội cho Darksiders III?

Đội ngũ khai sinh ra series Darksiders đã rời khỏi Crytek để thành lập studio hoàn toàn mới mang tên Gunfire Games.