Gungun Online Alpha Test

Cập nhập tin tức Gungun Online Alpha Test

Gungun Online và cuộc đổ bộ trên Windows Store

(GameSao) - Bên cạnh việc phát triển game trên Android và iOS, đơn vị sản xuất của Gungun Online cũng chú trọng đến sự trải nghiệm của gamer trên Windows Phone (WP).