Đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Lễ phát động được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và thực hiện phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn.

Sau lễ phát động, cuộc thi trong vòng 4 tuần, thời gian sẽ chính thức được tính từ 9h30’ ngày 8/9 đến 22h ngày 5/10. Sau mỗi tuần sẽ có thông báo kết quả cuộc thi.

Để tham dự cuộc thi, bạn đọc có thể vào website https://tracnghiem.hagiang.gov.vn hoặc truy cập Báo Hà Giang điện tử, địa chỉ baohagiang.vn/kích vào banner THI TRẮC NGHIỆM, hoặc vào Fanpage của Báo Hà Giang. Đây là một nội dung đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số trong các tầng lớp nhân dân của tỉnh.

Trước đó, hôm 5/9, Ban điều hành Chuyển đổi số tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch 235, về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cuộc thi chuyển đổi số nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số để từ đó hưởng ứng, tham gia, thực hiện chuyển đổi số đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Để Cuộc thi lan tỏa sâu rộng

Để Cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 18, ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về chuyển đổi số, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể: 

Thứ nhất, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền kịp thời, nghiêm túc kế hoạch, thể lệ và các nội dung liên quan đến Cuộc thi tại các cuộc họp, hội nghị các cơ quan, đơn vị; trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, hội nghị đảng ủy xã, phường, thị trấn; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các bước đăng ký, sử dụng tài khoản tham gia Cuộc thi. 

Thứ hai, cấp ủy, chính quyền các cấp động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi. Phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đều tham gia và hoàn thiện bài thi.  

Bên cạnh giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, các đảng bộ nghiên cứu, xem xét trao giải của địa phương để khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; có hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời, phù hợp. 

Thứ ba, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo phân công bộ phận hoặc cán bộ chuyên môn phụ trách, theo dõi, đôn đốc thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến Cuộc thi; kết thúc mỗi đợt thi có tổng hợp đánh giá kết quả tham gia Cuộc thi.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi trên trang thông tin điện tử, trang fanpage, mạng xã hội, các ấn phẩm phát hành đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự phản ánh việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Thứ tư, Ban Tổ chức cuộc thi căn cứ Thể lệ Cuộc thi thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, công tâm, khách quan; tổng hợp kết quả và tham mưu cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi; đồng thời, lấy kết quả tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong năm 2022.

Yên Minh