UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, các đơn vị thực hiện dừng việc thay thế cây xanh trên đường phố hiện nay. “Chủ trương đúng nhưng cách làm chưa hợp lý” – người đứng đầu Hà Nội nói.

Ngày 20/3, tại cuộc họp với các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nêu ý kiến về việc chặt hạ 6.700 cây xanh đang gây tranh cãi hiện nay.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng phải rà soát, phân loại lại tiêu chí cây, xác định đúng đối tượng cây phải bổ sung, thay thế. 

Đồng thời, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện theo phương châm làm từng bước, đảm bảo duy trì mật độ cây xanh thường xuyên, liên tục cho từng tuyến phố phải thay cây, tiếp tục kêu gọi nhà tài trợ đầu tư và triển khai tổ chức thực hiện đề án.

Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ hạ chuyển những cây phải giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng theo quy hoạch, chỉ thay thế những cây mục ruỗng có nguy cơ đổ gãy, cây nghiêng ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đển tính mạng, tài sản của nhân dân.

{keywords}

Đối với những cây cong nghiêng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cây không đúng chủng loại đô thị thì thực hiện chỉnh trang thay thế từng bước. Với những cây phải thay thế nếu còn có khả năng sinh trưởng thì phải đánh chuyển đến nơi trồng mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý Sở Xây dựng trước khi thực hiện kế hoạch phải tạo sự đồng thuận của xã hội thông qua việc tiếp thu ý kiến, đóng góp của nhân dân, của các nhà khoa học chuyên ngành.

Người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện vừa qua, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh cách làm trong thời gian tới, sao cho việc triển khai phải đạt hiệu quả. Nhất là phải có được sự đồng thuận toàn xã hội.

Đề án cải tạo, thay thế 6.700 cây xanh trên địa bàn Thủ đô được Sở Xây dựng đưa ra trong thời gian qua đã khiến dư luận quan tâm, với nhiều ý kiến phản biện. Người dân Thủ đô mong muốn, việc cải tạo, thay thế, trồng mới cây xanh cần được lấy ý kiến dân, và được tiến hành hiệu quả, thiết thực, bền vững.

Vào lúc 14h chiều nay (20/3), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức họp báo về việc thay thế cây xanh đô thị.
  • K.Trung