Mặc dù đã có biên bản tạm dừng việc triển khai thi công song Dự án xây dựng nhà máy nước giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội vẫn tiến hành.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan báo cáo về Dự án xây dựng nhà máy nước giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội) của Công ty TNHH URC Hà Nội.

Theo báo cáo, việc xây dựng này xuất phát từ dự án “Nâng công suất nhà máy nước giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, Công ty TNHH URC Hà Nội tiến hành xây dựng nhà xưởng sản xuất mở rộng, nâng công suất bánh snack từ 3.485 tấn/năm lên 20.000 tấn/năm; công suất nước giải khát từ 160.000 tấn/năm lên 295.000 tấn/năm.

{keywords}

Nhà máy nước giải khát URC xây dựng sai phép tại Hà Nội

Để thực hiện được dự án, công ty cũng đã lập ĐTM (đánh giá tác động môi trường).

Đến nay, Công ty TNHH URC Hà Nội đang vận hành đồng thời 2 trạm xử lý nước thải. Trạm xử lý của giai đoạn 1 công suất 375m3/ngày đêm đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành dự án.

Tuy nhiên, trạm xử lý của giai đoạn mở rộng công suất 525 m3/ngày đêm chưa được cấp giấy xác nhận. Để hoàn thiện hồ sơ, Công ty TNHH URC Hà Nội đã lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án mở rộng nâng công suất, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận.

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị xác nhận của Công ty TNHH URC Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra và sau đó phát hiện công ty này có một số vi phạm về bảo vệ môi trường cũng như pháp luật khác liên quan về đầu tư, xây dựng: xây dựng trên đất sai quy hoạch, chưa có giấy phép xây dựng.

Phát hiện ra những vi phạm trên, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) đã tổ chức làm việc với Công ty TNHH URC Hà Nội và đại diện các đơn vị gồm Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển Hà Tây, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Địa chất.

Kết quả buổi làm việc đã yêu cầu các bên liên quan tiếp tục bổ sung hồ sơ pháp lý liên quan đến trách nhiệm xử lý nước thải và thủ tục xây dựng dự án để làm căn cứ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho dự án của Công ty TNHH URC Hà Nội.

Sau khi họp, các đơn vị kết luận, khi nào chủ dự án - Công ty TNHH URC Hà Nội hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường của dự án thì Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường mới trình lãnh đạo Tổng cục Môi trường xem xét, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường để dự án đi vào vận hành.

Đến nay, vướng mắc chính trong việc Công ty TNHH URC Hà Nội chưa được cấp Giấy xác nhận hoàn thành của Tổng cục Môi trường là do công trình xây dựng (dự án) chưa hợp pháp.

Nguyên nhân của việc Công ty TNHH URC Hà Nội chưa được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy phép xây dựng là do công ty đã xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ của dự án trên các lô đất dùng cho xây dựng kho tàng và bãi tập kết rác thải chung của khu công nghiệp.

Mặc dù Ban quản lý đã thông báo việc nhiều lần để công ty biết, thậm chí qua kiểm tra xây dựng đã có biên bản tạm dừng việc triển khai thi công của công ty, yêu cầu công ty chờ khi quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt để Ban quản lý có đủ căn cứ cấp giấy phép xây dựng.

Hoàng Sang