- UBND TP.Hà Nội vừa thống nhất với đề xuất của Sở GTVT về việc ứng dụng công nghệ thẻ vé xe buýt điện tử cho hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá tại Hà Nội.

Trước đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Sở GTVT đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội về dự án ứng dụng công nghệ thẻ vé xe buýt điện tử cho hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá tại Hà Nội.

Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, mạng lưới xe buýt có trợ giá tại Hà Nội hiện nay gồm 67 tuyến với 1.200 xe buýt, sản lượng vận chuyển năm 2015 đạt 432 triệu lượt hành khách. Công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng nói chung và quản lý doanh thu, thẻ vé xe buýt nói riêng do Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội (Tramoc)  thuộc Sở GTVT Hà Nội đảm nhận.

{keywords}
Thẻ từ xe buýt sẽ thay thế cho thẻ vé đang sử dụng.

Việc phát hành thẻ và bán tem vé tháng do Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Tramoc - Sở GTVT Hà Nội đảm nhận) trực tiếp thực hiện. Tramoc ký hợp đồng với 3 đơn vị thực hiện dịch vụ này là Tổng công ty vận tải HN, Công ty TNHH Bảo Yến và công ty TNHH Thương mại du lịch Đông Anh. Trong đó Tổng công ty vận tải Hà Nội chiếm thị phần 65%, Tramoc chiếm 28%, 2 đơn vị còn lại chiếm 7%.

Hệ thống thẻ vé tháng xe buýt hiện nay được phát hành bằng thẻ giấy, có dán tem hàng tháng để kiểm soát. Công tác quản lý doanh thu, sản lượng và dịch vụ phát hành thẻ vé vẫn đang thực hiện theo hình thức truyền thống chưa có ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến.

UBND TP đã đồng ý cho Tổng công ty vận tải HN triển khai lắp đặt hệ thống thẻ vé điện tử trên toàn bộ các xe buýt nội đô có trợ giá do Tổng công ty quản lý để thay thế việc dùng thẻ vé giấy hiện nay bằng thẻ từ…

UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng công ty Vận tải Hà Nội triển khai các thủ tục lập dự án theo đúng quy định hiện hành.

Vũ Điệp