- Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản trả lời về tình trạng của biệt thự cổ NS Chiều Xuân cùng 13 hộ gia đình đang sinh sống.

Như VietNamNet đưa tin sau vụ cháy tại tầng 1 số 65 Nguyễn Thái Học khu biệt thự Pháp cổ, NS Chiều Xuân và các hộ dân sinh sống trong biệt thự luôn bất an. Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản trả lời...

{keywords}

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội (đơn vị được giao quản lý) khẩn trương thực hiện một số nội dung sau.

UBND quận Ba Đình căn cứ Chỉ thị 05 ngày 15/2/2016 của Thủ tướng về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị; 

Quyết định số 4309/QĐ-UBND ngày 5/8/2016 của UBND TP về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công công cũ, nguy hiểm trên địa bàn TP để đưa nhà số 65 Nguyễn Thái Học vào danh sách các công trình cần được khảo sát, đánh giá về an toàn chịu lực gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP. 

Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo nội dung văn bản số 7260/SXD-GĐCL ngày 23/8/2016 của Sở Xây dựng.

{keywords}

Biệt thự cổ số 65 Nguyễn Thái Học nơi ở của gia đình NS Chiều Xuân cùng 13 hộ dân khác

Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm: Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, phổ biến yêu cầu về công tác phòng chống cháy nổ đối với các hộ dân tại nhà 65 Nguyễn Thái Học, để người dân nâng cao ý thức về công tác phòng chống cháy nổ.

{keywords}

Bên trong ngôi biệt thự đã xuống cấp

Đối với các hư hỏng thuộc diện tích sở hữu của các hộ đang thuê ở (5 hộ) đã được Xí nghiệp quản lý nhà Ba Đình lập phương án sửa chữa; trường hợp cần thực hiện sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho tiến hành thi công ngay, bổ sung hạng trên vào Kế hoạch bảo trì nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.

Đối với các hư hỏng thuộc diện tích sử dụng chung, lập phương án cải tạo, sửa chữa, phân bổ kinh phí theo quy định và thông báo đến các chủ sở hữu được biết để thực hiện.

Trần Thường