Sáng nay (24/12), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của TP đã chủ trì hội nghị trực tuyến giữa Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan.

{keywords}
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Khánh An

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn lực đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP để thực hiện các Đề án dự kiến bố trí 13.105 tỷ đồng để đầu tư 36 dự án.

Ngoài ra, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm này còn dự kiến đầu tư cho 44 dự án, hiện đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện bố trí vốn với tổng mức đầu tư dự kiến là 11.468 tỷ đồng.

Đối với dự án nhiệm vụ chi cấp huyện được TP hỗ trợ, năm 2021 là 1.169 tỷ đồng; năm 2022 là 1.065 tỷ đồng cho 5 huyện. Về ngân sách cấp huyện, 5 huyện dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 1.866 dự án với kinh phí là 69.763 tỷ đồng.

Để hoàn thành Đề án lên quận, các huyện phải đạt được 2 nhóm tiêu chí (gồm có 27 tiêu chí để huyện thành quận và 15 tiêu chí để xã thành phường).

Về kết quả đạt được các tiêu chí lên quận ước đến hết năm 2021, các huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì còn từ 2 đến 6 tiêu chí chưa đạt. Về kết quả các tiêu chí xã thành phường, hầu hết các xã tại 5 huyện chưa hoàn thành các tiêu chí.

Nguồn lực để thực hiện các Đề án được Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá là khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Nhiều dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp TP để hoàn thành tiêu chí huyện lên quận đã được TP dự nguồn, dự kiến bố trí để thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có đủ thủ tục để bố trí vốn triển khai.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, các huyện đã xây dựng lộ trình, phấn đấu hoàn thành cho từng tiêu chí và lộ trình hoàn thành Đề án. Cụ thể, huyện Gia Lâm và Hoài Đức phấn đấu hoàn thành năm 2023-2024; huyện Thanh Trì phấn đấu hoàn thành năm 2024-2025; huyện Đan Phượng và Đông Anh phấn đấu hoàn thành năm 2025.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, hiện nay có 3 nhóm tiêu chí lớn, khó thực hiện là cân đối ngân sách, hạ tầng giao thông và y tế đô thị. Bà đề nghị các huyện cần có quyết tâm chính trị và xây dựng lộ trình để hoàn thành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở ngành chủ động phối hợp với các huyện trong thực hiện các đề án, tiêu chí lên quận, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị thống nhất cách hiểu nội hàm trong các tiêu chí để triển khai các dự án; chủ động rà soát các tiêu chí từ cấp huyện đến cấp xã. Từ đó, có lộ trình, giải pháp và có danh mục dự án cấp huyện, cấp TP để xác định rõ đầu việc, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị.

Chủ tịch Hà Nội cũng thống nhất cần tập trung cao độ cho huyện Gia Lâm hoàn thành trong năm 2023. Đối với 4 huyện còn lại tập trung nguồn lực vào các tiêu chí thực chất để triển khai trong nhiệm kỳ này.

Cùng với các chỉ tiêu cụ thể, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu cần tăng cường thực chất của khối sản xuất kinh doanh, có giải pháp đột phá trong chính quyền số, kinh tế số, hạ tầng số, y tế thông minh, giao thông thông minh...

Hương Quỳnh

Không nợ tiêu chí và tương lai của năm huyện lên quận ở Hà Nội

Không nợ tiêu chí và tương lai của năm huyện lên quận ở Hà Nội

Viễn cảnh tương lai cho năm huyện dự kiến lên quận giai đoạn 2021 - 2025 ở Hà Nội là các đô thị thông minh, trung tâm mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe…