UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn từ 1/9 – 15/10.

Nội dung kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn các quận, huyện: Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, đặc biệt đối với những trường hợp vi phạm nổi cộm đã có chỉ đạo của UBND TP.

{keywords}

Sau quá trình kiểm tra, đoàn phải tổng hợp, báo cáo UBND TP có biện pháp khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước; tham mưu về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và UBND các cấp về quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc liên quan đến trật tự xây dựng; xem xét xử lý đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các quận, huyện.

UBND các quận, huyện báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và làm rõ các nội dung liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm trước UBND TP về nội dung báo cáo và hồ sơ tài liệu cung cấp cho Đoàn kiểm tra…

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan và chủ tịch UBND cấp xã trong việc buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm theo ý kiến của Đoàn Kiểm tra.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Thanh tra Thành phố căn cứ Kế hoạch thực hiện của các Đoàn kiểm tra để lập dự toán kinh phí hoạt động.

Kiên Trung