Hà Nội trong mắt ai

Cập nhập tin tức Hà Nội trong mắt ai

Trên sân khấu, đạo diễn 82 tuổi đã khóc: "Tôi được nhận giải thưởng này, được gặp gỡ mọi người. Tôi rất cảm động. Ngày hôm nay hun đúc thêm cho chúng ta tình cảm, trách nhiệm, bổn phận đối với Hà Nội - nơi ta đang sinh sống".

Lý do NSND Trần Văn Thuỷ bị loại khỏi Giải thưởng Hồ Chí Minh

Bộ VHTTDL giải thích lý do NSND Trần Văn Thuỷ - đạo diễn hai bộ phim tài liệu 'Chuyện tử tế' và 'Hà Nội trong mắt ai' không đủ điều kiện trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.