Hà Thị Nga

tin tức về Hà Thị Nga mới nhất

Thủ tướng bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ươngicon
Chính trị13/07/20200

Thủ tướng bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng vừa quyết định bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020.