Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu khách quý cùng 216 đại biểu là những hội viên, phụ nữ tiêu biểu đại diện cho phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái về dự Đại hội; xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể chị em mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội!

Phát huy truyền thống cách mạng của một tỉnh có nền văn hóa đặc sắc, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là từ khi tái lập tỉnh (năm 1991), mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, song với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, Yên Bái đã phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm phát triển góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã đạt được những kết quả tích cực. Hội LHPN Việt Nam rất vui mừng khi thấy, công tác cán bộ nữ của tỉnh Yên Bái được quan tâm với con số ấn tượng: tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 50%; tỷ lệ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều đạt trên 30%. Trong những thành công chung đó có sự đóng góp không nhỏ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Yên Bái và Hội LHPN cũng là một trong những lực lượng quan trọng đó.

Qua nghe Báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội và quá trình chỉ đạo, theo dõi hoạt động, tôi đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội của tỉnh Yên Bái 5 năm qua, đồng thời bày tỏ sự thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, bám sát định hướng của cấp ủy, hướng mạnh về cơ sở, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề liên quan mật thiết tới phụ nữ, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ với những điểm nổi bật là:

(1) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức điều hành và tổ chức hoạt động Hội, nhất là việc áp dụng ngày càng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ. Đây là cố gắng rất lớn của các cấp Hội, mang lại hiệu quả cao và rất có ý nghĩa đối với tỉnh miền núi như Yên Bái chúng ta.

(2) Hội cũng đã tạo được nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng như các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, tổ nhóm tiết kiệm, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình nhà sạch, vườn đẹp; mô hình phân loại rác thải tại nguồn....

Đây là những việc làm không to lớn, vĩ đại nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc bởi đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong cuộc sống hàng ngày theo hướng tích cực, chủ động và có trách nhiệm hơn.

(3) Tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

(4) Chủ động và nỗ lực tham mưu về công tác cán bộ nữ, góp phần quan trọng trong thành công của Đại hội Đảng các cấp cũng như kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tại tỉnh Yên Bái.

(5) Tích cực nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn vấn đề ưu tiên để giám sát như giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và dân tộc thiểu số...

Từ thực tiễn sinh động của phong trào phụ nữ toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó nhiều đơn vị, cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, vinh danh, tặng thưởng danh hiệu thi đua cao quý.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, tôi xin bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Xin nhiệt liệt chúc mừng.

Kính thưa các vị đại biểu!

Cùng với việc tổng kết, biểu dương các thành tích đã đạt được, tôi đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái trong việc nhìn nhận, đánh giá và chỉ ra tồn tại, hạn chế để có những giải pháp khắc phục hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới với rất nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người dân và phụ nữ; công cuộc hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện và sâu sắc đặt ra cho chúng ta những yêu cầu cao hơn ở mọi phương diện, cùng với đó là những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường…

Trong bối cảnh chung đó, để phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Hội, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến 2030, tầm nhìn 2035, tại diễn đàn của Đại hội, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống…; Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái thời đại mới "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập”, vận động chị em tích cực thay đổi các tập quán lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quan tâm tới các giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một, thất truyền ngay từ trong gia đình (như trang phục, tiếng nói, chữ viết), gắn với phát triển du lịch bền vững để tiếp tục giới thiệu, quảng bá nét đẹp trong văn hóa, con người Yên Bái, để những giá trị của vùng đồng bào Tày ở Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn; vùng đồng bào Dao ở Văn Yên; vùng đồng bào Thái ở Mường Lò - Nghĩa Lộ, Văn Chấn; vùng đồng bào Mông ở huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải…sẽ thực sự là tài sản quý giá, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái. Đồng thời, Hội phụ nữ cũng cần đầu tư công tác hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, vận động xã hội tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng.

Hai là, chú trọng các giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội địa phương, chủ động trong thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, để nông nghiệp thực sự trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, góp phần thiết thực xây dựng một Yên Bái "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Chủ động đề xuất, đảm nhận nhiệm vụ phù hợp trong các chương trình MTQG - đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025- và các đề án của địa phương; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khuyến khích, hỗ trợ chị em phát huy tối đa nội lực, chủ động giải quyết các vấn đề đặt ra đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ba là, thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát phản biện xã hội; thúc đẩy bình đẳng giới; đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương liên quan đến phụ nữ, trẻ em như xóa mù chữ, phòng chống tảo hôn... Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số. Tiếp tục tham mưu có giải pháp phát huy tiềm năng và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Yên Bái.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp Hội tỉnh Yên Bái, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến 2030, tầm nhìn 2035 với mục tiêu khẳng định vị thế là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động nhằm thích ứng với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của phụ nữ. Quan tâm nâng cao kỹ năng tiếp cận công nghệ số cho phụ nữ ở các cấp độ khác nhau. Sâu sát và thực sự đồng hành với chi Hội, tổ phụ nữ theo phương châm "Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”. Tập trung cho các xã có tỷ lệ thu hút hội viên còn thấp, phải thực sự linh hoạt theo hướng "ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”, đa dạng về mô hình, về hoạt động để tập hợp, thu hút sự tham gia của phụ nữ, tăng cường kết nối hoạt động với các tỉnh trong vùng, trong cụm thi đua.

Năm là, để thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ trên, cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ Hội các cấp. Mỗi cán bộ Hội phụ nữ, trước hết là các chị trong Ban Chấp hành Hội các cấp phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, bản lĩnh, về nhiệt huyết và khát vọng vươn lên. Xây dựng văn hoá con người Yên Bái, văn hóa cán bộ Hội đoàn kết, chia sẻ, yêu thương, cộng đồng trách nhiệm, tất cả vì tổ chức, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh việc đánh giá kết quả nhiệm kỳ 5 năm trước, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ 13. Tôi đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những chị có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến để bầu vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh; sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tôi tin rằng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của các tầng lớp phụ nữ, của lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, địa phương tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa để hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, góp phần xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng, các quý vị đại biểu, toàn thể chị em phụ nữ tỉnh Yên Bái luôn mạnh khỏe, bình an. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!