Ngày 15/12, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức chương trình "Diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng" kết hợp đào tạo về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin cho gần 90 đại biểu.

Buổi diễn tập diễn ra trong vòng 2 ngày, từ 15 đến 16/12. Tại đây, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – Chi nhánh TP Đà Nẵng giới thiệu về Chỉ thị 60/CT-BTTTT về diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin của Bộ TT&TT; mô tả sơ lược về các thành phần trong web, cấu trúc web; giới thiệu các công cụ phục vụ tấn công tự động, bán tự động cổng thông tin, các công cụ phục vụ thu thập thông tin hệ thống đối phương cơ bản như nmap, nikto, whatweb…; mô tả các công cụ giám sát, phân tích nhận dạng tấn công.

Buổi khai mạc chương trình  diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng

Các học viên được tham gia diễn tập thực chiến trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Tĩnh và Cổng thông tin điện tử UBND Tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung diễn tập thực tế sẽ giúp học viên nâng cao năng lực và có thêm kinh nghiệm trong trong công tác vận hành, xử lý sự cố, đảm bảo phát huy tốt khả năng rà quét tấn công của các đơn vị; phát huy vai trò, kỹ năng của đội ứng cứu sự cố mạng trong việc giám sát, theo dõi trên thực tế trong thời gian tới.

Theo Cổng TTĐT Hà Tĩnh, ông Dương Văn Tuấn – PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông nhận xét: trong bối cảnh lĩnh vực CNTT phát triển nhanh chóng, hoạt động tội phạm về CNTT cũng ngày càng phức tạp, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ngày càng khó khăn; nhận thức về nguy cơ, tính rủi ro và hậu quả của tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong xã hội chưa cao; công tác phòng và chống ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn nhiều hạn chế.

Việc bảo đảm ATTT mạng là nhiệm vụ then chốt, liên quan mật thiết tới sự phát triển bên vững của quá trình chuyển đổi số. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ứng cứu sự cố. Vì vậy, cần tổ chức các chương trình diễn tập nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về bảo đảm ATTT mạng và năng lực, kỹ năng cho đội ứng cứu sự cố, đội ngũ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.